Snabbfakta: Vad är en cell?

Biologiska celler är ofta kallade livets byggstenar. Det finns många olika celler i samma organism som utgör delar av olika kroppsvävnader. Trots detta innehåller varje cell information för att beskriva hela organismen. Denna information kallas DNA.

Intressant fakta: En människa består av flera biljoner celler medan   t ex en bakterie består av en enda cell.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)

Snabbfakta: Vad är ett parti?

Ett politiskt parti är en organiserad samling människor som har liknande åsikter och söker makt för att kunna nå gemensamma mål. Partiet kan genom sitt partiprogram sammanfatta sina åsikter i diverse frågor vilket gör det tydligt för eventuella väljare vad partiet faktiskt står för. Politiska partier möjliggör representativ demokrati genom att fungera som en företrädare av ett visst folksegments åsikter.

Exempel på politiska partier i Sverige är Socialdemokraterna och Moderaterna.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)

Snabbfakta: Vad är demokrati?

Uppkomst: Grekland, ca 500 år före år 0.

Ordet demokrati kommer från grekiskan och har den ungefärliga betydelsen “folkstyre”. I en demokratisk stat finns makten hos folket vilket i praktiken kan genomföras på olika sätt. Sverige är en så kallad representativ demokrati vilket betyder att folket styr genom att rösta på partier som sedan företräder dem i riksdagen.

Andra typ av styren är bl a: aristokrati, envälde, monarki och hierokrati.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)

Plugga effektivt

Det finns otroligt många intressanta ämnen att lära sig mer om och vår tid är tyvärr inte oändlig. Därför gäller det att den tiden vi lägger ner på att plugga spenderas så effektivt som möjligt. Nedan följer ett antal tekniker/tankesätt som hjälpt mig att plugga mer effektivt:

Debugging
Om du finner ett visst område svårt att förstå kan det ofta vara värt att reflektera över ifall du saknar vissa förkunskaper. Försök att reda ut exakt var du inte längre följer med i resonemangen och anteckna möjliga brister i ditt kunnande. Prova att ge dig på området igen när du täppt igen dina kunskapshål. Detta kan spara dig många timmar och svordomar.

Transkribera
Ett sant test för att prova om du verkligen förstår någonting är att kunna förklara konceptet med egna ord. Det är lätt att hamna i fällan av ytlärning och mentalt rabbla upp det man läst sig ord för ord ifrån en viss källa. Låtsas som att du pratar med en vän och försök förklara konceptet så bra som möjligt utifrån din egna uppfattning.

Layer-Reading
Denna teknik är mycket bra att använda när du ska börja läsa en ny bok. Skumma igenom alla kapitel och få en uppfattning om vad varje kapitel i boken handlar om i stort. Detta är lättast att göra när boken har summeringar i slutet av varje kapitel. Annars kan det också vara värdefullt att läsa den första meningen i varje paragraf och alla meningar med tjocka bokstäver,

Highlighting
Märk upp text du anser viktig för området i fråga medan du läser. Detta hjälper dig både att vara mer aktiv i ditt läsande men förenklar även ditt liv längre fram i tiden när du vill gå tillbaka till boken tillgodogöra dig det viktigaste. Vi vill absolut inte låta kunskapen vittra bort.

Kladda i boken
Detta är självklart relaterat till punkten innan. Var inte som jag var i början och behandla din litteratur som något som inte får ritas i. Du har trots allt böckerna för att lära dig. Go nuts med kladdandet och var aktiv i ditt lärande!

 


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)

Aktivt lärande

För att konstant hålla mitt lärande vid liv har har länge använt mig av en metod jag valt att kalla för Aktivt Lärande. Denna metod går ut på att ständigt vara uppmärksam på när ens förståelse för något brister och direkt ta initiativ till att lära sig saken i fråga.

Du kanske tittar på en film och någon refererar till exempelvis… Watergateskandalen. Visst, du har säkert hört talas om denna händelse vid flera tidigare tillfällen, men vad var det egentligen som hände? I detta fall ser jag till att anteckna Watergateskandalen för att senare kunna läsa på tillräckligt om händelsen för att kort kunna förklara för någon annan vad som hände.

För att säkerställa att du behåller dina lärdomar är det en bra vana att ta ett antal minuter i slutet av varje månad och reflektera över månadens anteckningar och försöka förklara det du skrivit ned för dig själv eller någon annan.

Jag använder alltid Evernote för att anteckna men om du är mer av en tradionell papper och penna-person fungerar det självklart utmärkt med ett enkelt anteckningsblock.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)

För dig som vill bli allmänbildad